ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร
02 5910736
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Jonsa Technologies Co.,Ltd.
ประเทศที่ผลิต
ไม่ระบุ
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
A72001-24
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567
ประเภทการรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
GSO FSS antenna
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
JONSA
แบบ/รุ่น
E0971V22-1(Ku)
ชื่อทางการค้า
JONSA
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดิน

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
13.75 ถึง 14.5 GHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
10.75 ถึง 12.75 GHz
กำลังส่ง RF
-

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ