ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
นาย พงศกร พลจันทร์ขจร
เบอร์โทร
ไม่ระบุ
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Michigan Avionics, U.S.A.
ประเทศที่ผลิต
สหรัฐอเมริกา
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
B42001-23
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Radiocommunication equipment operating in aeronautical mobile service
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
MGL Avionics
แบบ/รุ่น
V16
ชื่อทางการค้า
MGL
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เคลื่อนที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
VHF/AM Air Band Transceiver

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
118 ถึง 136.992 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
118 ถึง 136.992 MHz
กำลังส่ง RF
10 W
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
118 ถึง 136.992 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
118 ถึง 136.992 MHz
กำลังส่ง RF
-

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ