ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เบอร์โทร
097 2394782
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Tait International Limited,New Zealand
ประเทศที่ผลิต
นิวซีแลนด์
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
B30001-23
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Synthesizer Type II (handheld) operating in HF VHF UHF frequency band in land mobile service
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
TAIT
แบบ/รุ่น
TP9360-HK
ชื่อทางการค้า
TAIT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
มือถือ
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
UHF Handheld Transceiver

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
378 ถึง 470 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
378 ถึง 470 MHz
กำลังส่ง RF
4 W
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
378 ถึง 470 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
378 ถึง 470 MHz
กำลังส่ง RF
4 W

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ