ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท โพรเซ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เบอร์โทร
02 0694694
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
PROSE Technologies (Suzhou) Co., Ltd., P.R. China
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
B37003-23
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Trunked radio equipment
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
Prose
แบบ/รุ่น
RO-43-08-NF-70 (DRU)
ชื่อทางการค้า
Prose
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
Digital Trunked Radio Repeater (TETRA)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
UPDOWN
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
806 ถึง 824 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
851 ถึง 869 MHz
กำลังส่ง RF
-
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
UPDOWN
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
806 ถึง 824 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
851 ถึง 869 MHz
กำลังส่ง RF
-

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ