ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
เบอร์โทร
002 7035544
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Zeni Lite Buoy Co.,Ltd.,Japan
ประเทศที่ผลิต
ญี่ปุ่น
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
A73001-23
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Automatic Identification System (AIS) equipment
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
ZENI LITE BUOY CO.,LTD.
แบบ/รุ่น
Akari-3S
ชื่อทางการค้า
ZENI LITE BUOY CO.,LTD.
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เคลื่อนที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
Automatic Identification System (AIS)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
0 ถึง 161.975 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
ถึง 161.975 MHz
กำลังส่ง RF
12.5 W
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
0 ถึง 162.025 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
ถึง 162.025 MHz
กำลังส่ง RF
12.5 W
รายการความถี่
3
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
1559 ถึง 1610 MHz
กำลังส่ง RF
-

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ