ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แมส คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เบอร์โทร
097 2394782
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Tait International Limited,New Zealand
ประเทศที่ผลิต
นิวซีแลนด์
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
B37001-23
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Trunked radio equipment
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
TAIT
แบบ/รุ่น
TB9315-H4H0-0000-A4AA-10
ชื่อทางการค้า
TAIT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
DIGITAL TRUNKED RADIO

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
380 ถึง 420 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
380 ถึง 420 MHz
กำลังส่ง RF
50
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
380 ถึง 420 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
380 ถึง 420 MHz
กำลังส่ง RF
50 W

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ