ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เทค จำกัด
เบอร์โทร
ไม่ระบุ
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Shenzhen Action Technologies Co.,Ltd.,P.R.China
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
B37005-22
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Trunked radio equipment
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
Intelligent Tech
แบบ/รุ่น
7S40E4
ชื่อทางการค้า
Intelligent Tech
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
Digital Trunked Radio Repeater (TETRA)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
UPDOWN
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
851 ถึง 869 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
806 ถึง 824 MHz
กำลังส่ง RF
1 W
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
UPDOWN
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
851 ถึง 869 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
806 ถึง 824 MHz
กำลังส่ง RF
1 W

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ