ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท สหคุณอินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร
02 3282082
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
ENPING KARSECT ELECTRONICS CO.,LTD
ประเทศที่ผลิต
ไม่ระบุ
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
A55036-22
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Wireless microphone
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
PRO PLUS
แบบ/รุ่น
KM-555
ชื่อทางการค้า
PRO PLUS
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่/มือถือ
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
Wireless Microphone

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
694.5 ถึง 702.7 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
694.5 ถึง 702.7 MHz
กำลังส่ง RF
30 mW
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
748.3 ถึง 757.7 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
748.3 ถึง 757.7 MHz
กำลังส่ง RF
30 mW

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ