ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร
02 5026000
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
MOTOROLA PENANG ADVANCED COMMUNICATION LABORATORY, Malaysia
ประเทศที่ผลิต
มาเลเซีย
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
B37002-21
วันที่ออกใบรับรอง
ไม่ระบุ
ประเภทการรับรอง
ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Trunked radio equipment
สถานะใบรับรอง
กำลังดำเนินการ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
MOTOROLA
แบบ/รุ่น
AZM85PCS6TZAN (MTM5200)
ชื่อทางการค้า
ไม่ระบุ
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่/เคลื่อนที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
DIGITAL TRUNKED RADIO (TETRA)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
380 ถึง 430 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
380 ถึง 430 MHz
กำลังส่ง RF
10 W
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
380 ถึง 430 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
380 ถึง 430 MHz
กำลังส่ง RF
10 W

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ