ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
P.T. Toshiba Consumer Products Indonesia
ประเทศที่ผลิต
Indonesia
ปีที่ผลิต
2559

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
110969160035
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
TOSHIBA
แบบ/รุ่น
24L3650VT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz