ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
CENTURY ADVANCE TECHNOLOGY SPN. BHD
ประเทศที่ผลิต
MALAYSIA
ปีที่ผลิต
2558

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
110626150102
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
PHILIPS
แบบ/รุ่น
32PHT5109S/98
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-866 MHz