ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเทศที่ผลิต
ประเทศไทย
ปีที่ผลิต
2558

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
110522150099
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
FUNAI
แบบ/รุ่น
40FD745/97
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
45-866 MHz