ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
TCL KING ELECTRICAL APPLIANCES (HUIZHOU) CO., LTD.NO. 78, HUIFENG 4TH ROAD, ZHONGKAI NEW AND HIGH-TECH INDUSTRIES DEVELOPMENT ZONE, HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
113784230141
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
TCL
แบบ/รุ่น
55C755
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz