ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
MOKO Technology (Guangdong) Co., Ltd.
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
113781230140
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
Panasonic
แบบ/รุ่น
TH-50MX940T
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz