ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ทีพีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
บริษัท ทีพีวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 267 หมู่ 7 ตำบล ท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเทศที่ผลิต
ไทย
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
113764230137
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
PHILIPS
แบบ/รุ่น
50PUT7428/67
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz