ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เสียวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED NO.115,EAST-WEST ROAD,VSIP HAI PHONG TOWNSHIP, INDUSTRIAL AND SERVICE PARK, TRUNG HA COMMUNE, THUY NGUYEN DISTRICE, HAI PHONG CITY
ประเทศที่ผลิต
เวียดนาม
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
113718230144
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
XIAOMI
แบบ/รุ่น
L55M8-A2SEA
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz