ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เสียวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
BOE Vision-Elecrotronic Technology(Vietnam) Co, Ltd, Road No.3,Nhon Trach II-Nhou Phu Industrial Park,Phu Hoi Commune,Nhon Trach District,Dong Nai Province,
ประเทศที่ผลิต
เวียดนาม
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
113682230144
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
XIAOMI
แบบ/รุ่น
L43M8-A2SEA
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz