ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
ZHUHAI GECEN TECHNOLOGY CO.,LTD NO.389 JINYUAN 2nd ROAD,TANGJIAWAN TOWN,XIANGZHOU DISTRICT,ZHUHAI GUANGDONG
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
220002230030
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
รับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
THAISAT
แบบ/รุ่น
TS-201G4
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Digital TV Booster

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-694 MHz