ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท สกายเวิร์ท อีเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
1.SHENZHEN CHUANWEI-REB ELECTRONIC CO.,LTD/ 2. PT SKYWORTH INDUSTRY
ประเทศที่ผลิต
จีน/อินโดนีเซีย
ปีที่ผลิต
2566

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
113448230138
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
SKYWORTH
แบบ/รุ่น
43STD4000
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz