ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
GatesAir,Inc. 3200 Wismann Ln Quincy, IL 62305 USA
ประเทศที่ผลิต
สหรัฐอเมริกา
ปีที่ผลิต
2565

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140041220142
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
GATESAIR
แบบ/รุ่น
FAX5K
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
5000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
10 k Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-