ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
GatesAir,Inc. 3200 Wismann Ln Quincy, IL 62305 USA
ประเทศที่ผลิต
สหรัฐอเมริกา
ปีที่ผลิต
2565

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140040220142
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
GATESAIR
แบบ/รุ่น
FAX150
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
150 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
10k Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-