ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เค.ซี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
QUASAR-SDG , Iquique # 6879 , La Cistema Santiago de Chile
ประเทศที่ผลิต
CHILE
ปีที่ผลิต
2565

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140039220125
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
QUASAR SDG
แบบ/รุ่น
dmw6k0
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ A.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
5000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
9K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
525-1705 KHz. MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-