ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเอฟเอ็ม
โรงงานผู้ผลิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเอฟเอ็ม ,เลขที่ 16 ซ.พัฒนาชนบท 3 แยก 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ประเทศที่ผลิต
ไทย
ปีที่ผลิต
2565

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140038220139
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
ONE FM
แบบ/รุ่น
AK-47
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ FM กำลังส่งต่ำ

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
50 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
250K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-