ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
Broadcast Electronic Inc. 4100 North 24th Street Quincy Illinois, 62305 USA
ประเทศที่ผลิต
สหรัฐอเมริกา
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140037210010
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
BE
แบบ/รุ่น
STX LP 5kW G2
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
5000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-