ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
PT EUROPE SRL , Via Roviano 9 , 00012 Guidonia (RM) Italy
ประเทศที่ผลิต
ITALY
ปีที่ผลิต
2564

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140036210127
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
PT EUROPE
แบบ/รุ่น
DMW12k0
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ A.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
9K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
525-1710 KHz. MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-