ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เยนเนรัล คอมเทค จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
SUONO TELECOM S.R.L. ,via Mazzini, 19 25020 FLERO (BS) ITALY
ประเทศที่ผลิต
ITALY
ปีที่ผลิต
2558

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140035210130
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
SUONO
แบบ/รุ่น
ESVB3K
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
3000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
250K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108.0 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-