ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส
โรงงานผู้ผลิต
NAUTEL LIMITED 10089 PEGGY'S COVE ROAD,HACKETT'S COVE NOVA SCOTIA,CANADA B3Z3J4
ประเทศที่ผลิต
แคนาดา อเมริกา และโรงงานในเครือประเทศอื่นๆ
ปีที่ผลิต
2560

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140034200116
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
NAUTEL
แบบ/รุ่น
NV5LT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
5000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
250K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108.0 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-