ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ
โรงงานผู้ผลิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ 139/5 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ประเทศที่ผลิต
ไทย
ปีที่ผลิต
2563

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140031200129
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
JKP
แบบ/รุ่น
OMB.EM2000
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
2000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
250K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-