ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
Elsyscom GmbH , 67 Teltow, Oderstrasse 14513 Germany
ประเทศที่ผลิต
Germany
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140029190010
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
TRANSRADIO
แบบ/รุ่น
TRAM 100 LCD
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ A.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
100000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
9K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
525-1710 KHz. MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-