ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เค.ซี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
NEETRA S.R.L. ,S.P. 231 KM 1300 70026 MODUGNO (BA) ITALY
ประเทศที่ผลิต
ITALY
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140024190125
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
WAIV
แบบ/รุ่น
FPA2F
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
1500 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
250K Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.5-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-