ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
AM Broadcast GmbH , 13587 Berlin Mertensstrassee 65 Germany
ประเทศที่ผลิต
Germany
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140020190010
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
TRANSRADIO
แบบ/รุ่น
TRAM 10 LCD
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ A.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
10000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
9k Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
525-1710 KHz. MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-