ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co.,Ltd I-11,D2 Road,Tang Nhon Phu B Ward,Saigon Hi-Tech Park,District 9,Ho Chi Minh City,Vietnam
ประเทศที่ผลิต
Vietnam
ปีที่ผลิต
2563

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112228200006
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
SAMSUNG
แบบ/รุ่น
UA55TU7000KXXT
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz