ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้นำเข้า
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Shenzhen ACT Industrial Co.,Ltd
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
120221150069
วันที่ออกใบรับรอง
-
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
GMM Z ZEASON BY LOXLEY
แบบ/รุ่น
T2 Lite
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Set top Box

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-