ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้นำเข้า
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
NAUTEL LIMITED
ประเทศที่ผลิต
CANNADA,USA และโรงงานในเครือประเทศอื่นๆ
ปีที่ผลิต
2560

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140003180119
วันที่ออกใบรับรอง
-
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
NAUTEL
แบบ/รุ่น
VS2.5
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
87.75-108 MHz