ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Dexin Digital Technology Corp.Ltd.
ประเทศที่ผลิต
จีนและโรงงานในเครือประเทศอื่นๆ
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
350001180004
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561
ประเภทการรับรอง
รับรองตนเองของผู้ประกอบการ

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
SAMART
แบบ/รุ่น
8S/S2-IP
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Satellite Receiver-HeadEnd

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
950-2150 MHz