ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
HUAWEI
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
210003170111
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ประเภทการรับรอง
รับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
HUAWEI
แบบ/รุ่น
RRU3268
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Remote Radio Unit

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-