ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส
โรงงานผู้ผลิต
NAUTEL LIMITED
ประเทศที่ผลิต
CANNADA,USA และโรงงานในเครือประเทศอื่นๆ
ปีที่ผลิต
2560

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
140002170116
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
NAUTEL
แบบ/รุ่น
GV3.5A
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
2000 W.
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
87.75-108 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-