ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Prime Electronics & Satellitics Inc.
ประเทศที่ผลิต
Taiwan
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130063150015
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
PRIME
แบบ/รุ่น
CTD8106-5043
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-Set Top Box ติดรถยนต์

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz