ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Comtech Technology Co.,Ltd
ประเทศที่ผลิต
Taiwan
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130062150092
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
ZULEX
แบบ/รุ่น
DT-2A2
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-Set Top Box ติดรถยนต์

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-