ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท โฟร์ รันเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Shenzhen HengShengHui Digital Technology
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
2558

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130061150104
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
Wiio
แบบ/รุ่น
HD-1
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-Set Top Box ติดรถยนต์

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz