ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด(มหาชน)
ประเทศที่ผลิต
ไทย
ปีที่ผลิต
2558

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130056150057
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
AJ
แบบ/รุ่น
PCD-9
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-เครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz