ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
โรงงานผู้ผลิต
ไม่ระบุ
ประเทศที่ผลิต
ไม่ระบุ
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
130002140045
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
I-MOBILE
แบบ/รุ่น
I-MOBILE i-TAB DTV
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
MOBILE-TABLET

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-