ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Shenzhen Skyworth Digital Technology Co.,Ltd.
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
120223150100
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
TRUE
แบบ/รุ่น
HD-SK1000S/T
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Set top Box

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-