ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท โอสิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
SICHUAN CHANHONG NETWORK TECHNOLOGIES CO.,LTD
ประเทศที่ผลิต
จีน และโรงงาน ในประเทศอื่นๆ
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
120219150097
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
CHANHONG
แบบ/รุ่น
DVB-T2 8500
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
Set top Box

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
-