ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. No.8,Hisense Rd,Advance Manufacturing Jiangsha Demonstration Park,Jiangmen City,Guangdong Province 529000
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112075190117
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
Hisense
แบบ/รุ่น
32B6000HW
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
-
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz