ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเทศที่ผลิต
ประเทศไทย
ปีที่ผลิต
2562

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
112015190114
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
SHARP
แบบ/รุ่น
2T-C32BD1X
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz