ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิค จำกัด
โรงงานผู้ผลิต
Guangdong Asano Technology Co.,Ltd
ประเทศที่ผลิต
China
ปีที่ผลิต
2561

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
111877180123
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561
ประเภทการรับรอง
จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะเครื่อง

ตราอักษร
WORLDTECH
แบบ/รุ่น
WT-LED4001
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
iDTV

ความถี่เครื่อง

กำลังส่ง
-
ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ
8M Hz.
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
-
ช่วงความถี่รับ (Rx)
470-862 MHz