ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
ร้าน เอ็ม 2 เอ็ม โดย นายสมศักดิ์ ลิมาวงษ์ปราณี
เบอร์โทร
085 1524874
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Jiangsu Rejeee Intelligent Technology Co., Ltd., P. R. China
ประเทศที่ผลิต
จีน
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
A59007-22
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประเภทการรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Internet of Thing (IoT)
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
Rejeee
แบบ/รุ่น
SL500AS-TH
ชื่อทางการค้า
Rejeee
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
IoT Device (920 – 925 MHz)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
920 ถึง 925 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
920 ถึง 925 MHz
กำลังส่ง RF
-

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ