ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
เบอร์โทร
02 6426700
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
Pepperl+Fuchs GmbH, Germany
ประเทศที่ผลิต
เยอรมนี
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
A56002-20
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563
ประเภทการรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
RFID
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
PEPPERL+FUCHS
แบบ/รุ่น
IUH-F190-V1-FR2-12
ชื่อทางการค้า
PEPPERL+FUCHS
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
Radio Frequency Identification (RFID)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
920 ถึง 925 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
920 ถึง 925 MHz
กำลังส่ง RF
1.26 W

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ