ผู้ยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบการ
บริษัท อีดีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
เบอร์โทร
02 3200462-5
อีเมล
ไม่ระบุ
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
โรงงานผู้ผลิต
บริษัท อีดีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเทศที่ผลิต
ไทย
ปีที่ผลิต
ไม่ระบุ

รายละเอียดการรับรอง

หมายเลขใบรับรอง
A59017-19
วันที่ออกใบรับรอง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประเภทการรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
ประเภทเครื่องโทรคมนาคม
Internet of Thing (IoT)
สถานะใบรับรอง
อนุมัติ

คุณลักษณะเครื่องโทรคมนาคม

ตราอักษร
EDMI
แบบ/รุ่น
Mk7BI
ชื่อทางการค้า
EDMI
ชนิดเครื่องโทรคมนาคม
ประจำที่
ประเภทย่อยเครื่องโทรคมนาคม
Internet of Thing (IoT)

ความถี่เครื่องโทรคมนาคม

รายการความถี่
1
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
920 ถึง 925 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
920 ถึง 925 MHz
กำลังส่ง RF
500 mW
รายการความถี่
2
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
2400 ถึง 2500 MHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
2400 ถึง 2500 MHz
กำลังส่ง RF
100 mW
รายการความถี่
3
ดัชนี รับ/ส่ง
TXRX
ช่วงความถี่ส่ง (Tx)
0.155 ถึง 0.488 kHz
ช่วงความถี่รับ (Rx)
0.155 ถึง 0.488 kHz
กำลังส่ง RF
-

เอกสารแนบ

ไม่พบไฟล์แนบ